Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Založte si účet

TWISTO

 

  1. Úvod
  2. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační Řád

1. Úvod

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 6 měsíců. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 24 měsíců s výjimkou zboží vyrobeného před lednem 2003 a zboží spotřební povahy, u takového zboží je možno stanovit záruku kratší než 24 měsíců ale vždy minimálně 6 měsíců.


Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, kontaktujte nás písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na mail reklamace@ilevne.cz naši zaměstnanci s vámi reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.


2. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje v reklamačním oddělení firmy provozovatele internetového obchodu. Jde-li však o zboží které je třeba dle záručního listu reklamovat v autorizovaném servisním středisku značky, uplatní kupující právo na opravu věci u tohoto servisu. Pro uznání záruční opravy výrobku v autorizovaném servisu je nutné doložit vadný výrobek s přesným popisem závady a doklad o nákupu zboží.


3. Způsob uplatnění reklamace

Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je VŽDY nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu!!

 

Reklamované zboží zasílejte prostřednictvím České pošty - běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Před odesláním nás kontaktujte emailem na reklamace@ilevne.cz pro získání adresy, kam máte zaslat zboží (v případě, že zboží zašlete bez předchozí komunikace, nemusí být zboží převzato) Na adrese sídla není nikdo k zastižení. Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude tato zásilka přijata! Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit, případné poškození či ztrátu při přepravě byste museli s poštou či zásilkovou službou řešit vy jako odesilatelé zásilky a zboží by nebylo přijato do reklamace!

 

Pro uplatnění reklamace je třeba:

  • doložit doklad o nákupu zboží
  • záruční list reklamovaného výrobku (námi řádně vyplněný – typ výrobku, sériové číslo pokud jej výrobek má, datum prodeje, razítko, podpis)
  • vyhovující obal (pokud možno originální)
  • přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

 

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.


Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.


Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme - ať už osobně nebo poštovním balíkem).

Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat).

Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.

Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.


V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované neoprávněné reklamace bude účtován poplatek 300 Kč za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady!


Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

 

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude zákazník obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné.


4. Vrácení zboží

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu čtrnácti dnů od zakoupení zboží. Do garance jsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

 

Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, baterie, žárovky, sáčky do vysavačů, káva apod.) a na zboží pořízené na leasing. Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo speciálně pro jeho osobu (např. elektronické licence na software vystavená přímo na zákazníka), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení. Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží které chcete vrátit a také písemné odstoupení od kupní smlouvy.

 

Podmínky pro vrácení peněz:

zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, schopné dalšího prodeje, nesmí být potvrzený záruční list

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 


5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2004 a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Reklamace značek

ASUS    

Adresa pro korespondenci a vrácení zboží
Jiří Tesař - Simaf CZ
Firemní 747/17
619 00 Brno
iLevne.cz
Jiří Tesař
Jiří Tesař
© iLevne.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz